مناقصه و مزایده

آخرین پروژه‌ها

طرح گندله سازی سه چاهون(شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

طرح گندله سازی سه چاهون(شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

طرح احداث برق ۳۳/۱۳۲کیلووات اختصاصی (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

طرح احداث برق ۳۳/۱۳۲کیلووات اختصاصی (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

طرح فاضلاب شهری بافق(شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

طرح فاضلاب شهری بافق(شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

دالاهو+

اتفاق‌ها و اخبار خاص ایران و جهان
روزه‌داری و کار در معدن
روزه‌داری و کار در معدن
طرح احداث کارخانه آهن اسفنجی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران – بافق
طرح احداث کارخانه آهن اسفنجی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران – بافق
بررسی عملکرد سال 1402 شرکت معادن زغالسنگ کرمان و بودجه پیشنهادی سال 1403
بررسی عملکرد سال 1402 شرکت معادن زغالسنگ کرمان و بودجه پیشنهادی سال 1403
بررسی عملکرد و بودجه پیشنهادی سال 1403 شرکت معادن اسفندقه
بررسی عملکرد و بودجه پیشنهادی سال 1403 شرکت معادن اسفندقه
افزایش سرمایه شرکت معادن زغالسنگ کرمان
افزایش سرمایه شرکت معادن زغالسنگ کرمان
دریافت دوپروانه معدنی جدید در شرکت معادن اسفندقه
دریافت دوپروانه معدنی جدید در شرکت معادن اسفندقه
بررسی بودجه پیشنهادی سال 1403 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
بررسی بودجه پیشنهادی سال 1403 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت سنگ آهن مرکزی
جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت سنگ آهن مرکزی
جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت زغالسنگ کرمان
جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت زغالسنگ کرمان
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
سازمان بورس و اوراق بهادار
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
شرکت معادن اسفندقه
شرکت معادن زغالسنگ کرمان
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران