گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

چشم انداز

کسب جایگاه یکی از پنج هلدینگ برتر سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه و خلق یک بِرند جهانی در گروه معادن و صنایع وابسته به فولاد با تأکید بر زنجیره تأمین کامل تولید و فروش فولاد با محوریت بازار سرمایه.