طرح احداث برق ۳۳/۱۳۲کیلووات اختصاصی (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

اهداف طرح:

احداث برق ۳۳/ ۱۳۲کیلووات اختصاصی شرکت سنگ آهن و خطوط انتقال و توسعه پست برق۱۳۲/۴۰۰ نخلستان با هدف تامین برق پروژه گندله سازی سه چاهون شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با ظرفیت سالانه ۱۵۰ مگاوات درشهر بافق در  حال احداث می باشد.این پروژه جز طرح های زیرساختی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می باشد

موقعیت جغرافیایی طرح:

سنگ آهن مرکزی