جزئیات پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان فولاد

معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد اطلاعیه ای به این شرح منتشر کرد پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص مرحله اول پرداخت معوقات بازنشستگان محترم، باتوجه به حساسیت شناسایی دقیق و کامل مطالبات بازنشستگان محترم در سنوات گذشته در اجرای دستورالعمل های اجرایی که به تصویب رسیده است، حقوق هر یک از بازنشستگان گرانقدر براساس آخرین اطلاعات ثبت شده در سیستم مستمری بگیران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ به تفکیک آیتم های مؤثر در حقوق محاسبه و باتوجه به مدت استحقاق هر سال از مبالغ محاسبه شده و میزان حقوق دریافتی در گذشته، مطالبات معوقه هر یک از بازنشستگان محترم استخراج شده است، که باتوجه به دستور مدیریت محترم عامل مبنی بر تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگان محترم، پیگیری های لازم جهت انجام این امر مهم توسط کلیه ارکان صندوق در حال انجام است و انشااله در دو مرحله آتی مطالبات افراد مشمول تسویه خواهد شد، که مواردی راجع به فیش و نحوه تسویه مطالبات به شرح زیر اعلام می گردد:
۱. مبلغ عنوان شده در قسمت متناسب سازی سال ۱۳۹۹ مربوط به افزایش متناسب سازی سنوات گذشته می باشد و صرفاً سهم حقوق از مبلغ متناسب سازی مشخص گردیده است.
۲. به منظور رفاه حال عزیزان و رفع نگرانی احتمالی، بخش ثبت اعتراض در خصوص آیتم های محاسبه شده به صورت آبشاری در صفحه مشاهده شده امکان پذیر است و نتیجه رسیدگی از طریق صفحه فیش قابل پیگیری می باشد.
۳. به دلیل ابهام در برخی اطلاعات پرونده ها، معدودی از فیش ها در دست بررسی درج شده که ظرف مدت دو هفته آتی، فیش محاسبه و رؤیت خواهد شد.
۴. تسویه مطالبات بازماندگان محترم بازنشستگان متوفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که حقوق قانونی افراد مشمول پرداخت گردد، که در این خصوص موارد زیر قابل ملاحظه می باشد:
❖ باتوجه به اینکه برخی بخش اعظم این مطالبات مربوط به سال ۱۳۹۱ می باشد سهم هر یک از مستمری بگیران که در سال ۱۳۹۱ حقوق دریافت کرده اند از کل حقوق دریافتی سال ۱۳۹۱، مشخص و از مطالبات محاسبه شده به نسبت سهم آن مقطع تعلق خواهد گرفت
❖ سهم مطالبات مربوط به زمان حیات بازنشسته متوفی که در سنوات ۱۳۹۱-۱۳۹۹ فوت شده اند، مطابق قانون ارث بین کلیه وراث مندرج در برگه حصر وراثت قابل تقسیم است که در صورت تمایل، وراث می توانند از طریق وکاتنامه محضری به مستمری بگیر صندوق (متن دریافت سهم قانونی مطالبات معوقه پرونده مرحوم به صراحت در آن قید شده باشد)، کلیه مطالبات به وکیل پرداخت شود.
❖ مطالبات افرادیکه در حال حاضر حقوق بگیر نمی باشند، پس از تکمیل و جمع آوری اطلاعات آنان از طریق صفحه‌ای که متعاقباً در سایت صندوق ایجاد خواهد شد، قابل پرداخت می باشد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.