جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت زغالسنگ کرمان

جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت زغالسنگ کرمان و بند‌های حسابرسی سال مالی مذکور در تاریخ 1402/11/24 در محل شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو با حضور مدیران و مسئولین هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت زغالسنگ کرمان برگزار و طی جلسه مذکور بخش عمده‌ای از تکالیف و بندهای حسابرسی مربوطه تعیین تکلیف و راهبری گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.