گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)اعضاء هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد
(شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

آقای دکتر سجاد روستا آزاد رئیس هیئت مدیره
2222222222
آقای دکتر علی احمدی سرپرست و نائب رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر رسول رحیم نیا عضو هئیت مدیره
مهدی مهدویان1
آقای دکتر مهدی مهدویان صدر عضو هئیت مدیره

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.