گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

نشست اعضای شورای شهر شمشک با مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد