گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد: شرکت زغالسنگ کرمان تا یک سال آینده متحول می شود

مجمع عمومی سالیانه شرکت معادن زغالسنگ کرمان با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت زغالسنگ کرمان، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 به تصویب رسید.
در ادامه، گزارش عملکرد مدیریت شرکت زغالسنگ کرمان در خصوص موضوعاتی همچون وضعیت نیروی انسانی، تولید و فروش محصولات مختلف، دارایی ها، بدهی ها، مطالبات ، صورت های مالی و سایر موارد ارائه شد.
حسین عامریان نیز با تقدیر از زحمات تیم مدیریتی جدید شرکت زغالسنگ کرمان گفت: شرکت زغالسنگ کرمان تا یک سال آینده متحول می شود
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی املاک شرکت زغالسنگ کرمان گفت: ضروری است مدیریت املاک این شرکت با هماهنگی با شرکت صباابنیه تعیین شده و شناسنامه املاک شرکت نیز تهیه شود.
احمدی معاون برنامه ریزی و اقتصادی صندوق بازنشستگی فولاد نیز گفت: شرکت زغالسنگ باید هر سه ماه یک بار صورت های مالی حسابرسی نشده را به صندوق ارائه دهد.
وی افزود: طرح های توسعه ای و برنامه های صادراتی شرکت نیز باید در کمیته سرمایه گذاری بررسی شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.