گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

شرکت معادن اسفندقه در مسیر توسعه سود آوری

جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت معادن اسفندقه منتهی به 29 اسفند سال 1400 برگزار و صورت های مالی شرکت منتهی به 29 اسفند 1400 تصویب شد.
دکتر بابایی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن اسفندقه گفت: پتانسیل های زیادی در معادن اسفندقه وجود دارد که تاکنون به آن توجه نشده و انتظار می رود که مدیران شرکت معادن اسفندقه به ویژه مدیرعامل محترم در اسرع وقت نسبت به ارائه طرح ها و راهکارهای اجرایی جهت افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از توان بالقوه ی این شرکت اقدام گردد.
علی بابایی گفت: ایجاد کمیته وصول مطالبات برای کلیه شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد جزو الزامات شرکت می باشد که می بایست با مدیریت و مشاور حقوقی شرکت هماهنگی های لازم بعمل آید.
همچنین ایشان با اشاره به طرح های توسعه ای شرکت معادن اسفندقه گفت: حتی اگر سه طرح از پنج طرح شرکت معادن اسفندقه تکمیل و اجرا شود، از محل درآمد این سه طرح، تمام هزینه های شرکت تامین خواهد شد و در سال جاری از زیان دهی خارج میشود.
شایان ذکر می باشد در مجمع مدیران محترم صندوق بازنشستگی فولاد، هیات مدیره، معاونین و مدیران گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد و مدیران شرکت معادن اسفندقه حضور داشتند.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.