گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

شرکت زغالسنگ کرمان با تلاش مضاعف برنامه سال ۱۴۰۰ را محقق نماید

جلسه بررسی عملکرد شرکت معادن زغالسنگ کرمان در سال ۱۳۹۹ و برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای این جلسه، دکتر نیک طبع مدیرعامل شرکت گزارشی درباره وضعیت نیروی انسانی، برنامه و عملکرد تولید و فروش، بدهی های جاری و بلند مدت، مطالبات، شاخص های مالی و طرح های توسعه ای ارائه نمود.
در ادامه این جلسه که اعضای هیات مدیره شرکت نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند، دکتر مسرور با اشاره به لزوم اصلاح ساختار شرکت زغالسنگ کرمان گفت: برنامه شرکت باید به گونه ای باشد که با تلاش و همت مضاعف، اهداف مندرج در برنامه محقق شود. انتظار دارم مشخص شود برنامه سال ۱۴۰۰ نسبت به عملکرد ۹۹ چه میزان رشد دارد.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بدهی های جاری عنوان کرد: انضباط مالی باید مدنظر مدیران شرکت زغالسنگ قرار گیرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد تحرک در اجرای طرح های توسعه ای را خواستار شد و گفت: شرکت سرمایه گذاری و مدیران ستادی صندوق باید پشتیبانی مستمری ازمدیران شرکت زغالسنگ در جهت تحقق اهداف شرکت داشته باشند.
مسرور با اشاره به تاکید موکد خود مبنی بر ورود شرکت زغالسنگ به بازار سرمایه گفت: انتظار جدی دارم موانع موجود در تحقق این هدف از سوی شرکت زغالسنگ و شرکت سرمایه گذاری صندوق برطرف گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.