گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

شروع فرآیند اکتشاف در شرکت معادن اسفندقه پس از قریب نیم قرن


فرآیند اکتشاف در شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص) پس از قریب نیم قرن بصورت گسترده در پهنه های تحت تملک این شرکت آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد؛ با عنایت به تحلیل های انجام شده و شناسایی عوامل بازدارنده توسعه متوازن در شرکت های تابعه از سوی مدیران گروه و دسته بندی الویت های چهارگانه در هر شرکت، عمده چالش شرکت معادن اسفندقه عدم شناخت مستند و مهندسی شده در خصوص ذخایر کانی های فلزی و غیر فلزی احصاء و پس از انجام مطالعات و بررسی های اولیه در خصوص نحوه ورود به عملیات مذکور، دو مرحله فرآخوان عمومی جهت شناسایی و ارزیابی پیمانکار انجام عملیات پی جویی، حفاری های اکتشافی و مغزه گیری در پهنه های معدنی شرکت به همراه عملیات استخراج و بهره برداری تشکیل و اسناد متقاضیان واصل گردید.پس از بررسی های فنی، در روز چهارشنبه مورخ 24/12/1401 متقاضی حائز شرایط شناسایی و فرآیند وارد فاز عملیاتی گردید.شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص) از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد و از جمله شناخته شده و منحصربفردترین معادن دنیا از منظر تنوع کانی ها مشتمل بر کرومیت، ورمیکولیت، مولیبدن، منگنز، منیزیت، سیلیس، گارنت و… می باشد. شرکت معادن اسفندقه دارای پتانسیل های فراوانی جهت سرمایه گذاری در حوزه های استخراج و فرآوری کانی های فلزی و غیر فلزی است. با پایان عملیات اکتشاف علاوه بر افزایش تولید، شاهد اشتغالزایی مناسبی در حوزه های استخراج و فرآوری خواهیم بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.