گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

سرمایه شرکت معادن زغالسنگ کرمان به 51 هزار میلیارد ریال افزایش یافت

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت معادن زغالسنگ کرمان با موضوع افزایش سرمایه برگزار و با تصویب مجمع، سرمایه شرکت معادن زغالسنگ کرمان از 2/621 به 51/445 میلیارد ریال افزایش یافت. با تکمیل فرآیند ثبت صورتجلسه مجمع مذکور، شرکت معادن زغالسنگ کرمان پس از بیش از 12 سال از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت معادن زغالسنگ کرمان با هدف افزایش سرمایه موضوع اصلاح ساختار مالی و افزایش توانگری اعتباری در جهت تأمین مالی طرح های توسعه ای مکانیزه و افزایش تولید، در محل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد با حضور نمایندگان سهامداران، بازرس قانونی و حسابرس مستقل برگزار شد.

در خاتمه مذاکرات با رأی گیری از حاضرین و تأیید رییس مجمع، موضوع افزایش سرمایه شرکت معادن زغالسنگ کرمان به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت رسید.

آخرین مرتبه افزایش سرمایه شرکت معادن زغالسنگ کرمان در سال 1386 از محل مطالبات انجام و سرمایه شرکت به 621/2 میلیارد ریال رسیده بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.