گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

 


سامانه شفافیت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد

۱- اسناد مربوط به تاسیس شرکت

******

اساسنامه            آگهی تاسیس

******

.

۲- اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

چارت شرکت

.

۳- صورت های مالی شرکت

صورت مالی ۱۳۹۷        صورت مالی ۱۳۹۶

.

۴- اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

دارایی ثابت مشهود          دارایی نامشهود۱۳۹۸          درآمد و هزینه ۱۳۹۸          گزارش درآمد۱۳۹۹

.

۵-تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

کارت هدیه کارکنان ۱۳۹۸

.

۶-فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

—–

.

۷-مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

—–

.

۸-اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

روزنامه تغییرات هیئت مدیره          لیست اعضا هیات مدیره

.

۹-کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

.

۱۰- فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت