گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)


راهنمای پیشگیری در محیط های اداری و صنعتی

در پی شیوع این بیماری در کشور، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و تامین و ارتقاء سطح سلامت شاغلین اقدام به تدوین “راهنمای اختصاصی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های کاری( اداری- صنعتی) ” نموده است.