جلسه بررسی عملکرد تکالیف مجمع سال 1401 شرکت سنگ آهن مرکزی

جلسه بررسی عملکرد مجمع سال 1401 شرکت سنگ آهن مرکزی و بندهای حسابرسی سال مالی مذکور در تاریخ 1402/11/28 در محل شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران و مسئولین هلدینگ و شرکت سنگ آهن مرکزی برگزار و بخش عمده‌ای از تکالیف و بندهای حسابرسی مربوطه، تعیین تکلیف و راهبری گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.