برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد


دوره آموزشی دو روزه «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی» توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد، دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی» در گروه و با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارکنان برگزار شد.


پولشویی، علاوه بر این اینکه جرم محسوب می شود اثر سوء متعددی برای اقتصاد کلان کشور دارد و تبعات منفی آن به منزله یک بیماری، اقتصاد کشور را تهدید می کند به نحوی که درچندساله اخیر دردنیا به عنوان یکی ازمهمترین فسادهای مالی شناخته شده وعزم بین المللی برای مهار آن به وجود آمده است.


اجرای قوانین مقابله با پولشویی در شرکت گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به حساسیت موضوع و الزامات شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی آشنایی مدیران و روسای این مجموعه که در بخش مالی و حسابرسی مجموعه فعالیت می کنند با این قوانین و مقررات بسیار حیاتی است بر همین اساس این دوره آموزشی فراهم شد تا مدیران و روسای بخش مالی و حسابرسی داخلی از آخرین قوانین و مقررات این حوزه مطلع شده و راه های پولشویی را شناسایی کنند.


سرفصل های ارائه شده گسترده و کاربردی است به نحوی که کارگاه مبارزه با پولشویی با سرفصل های شناسایی اولیه و کامل اشخاص با شاخص های معاملات مشکوک، آثار و تبعات پولشویی، آشنایی با فرایندهای اجرائی دستور العمل‌ها و….در آن گنجانده شده است و این فرصت را در این مجموعه فراهم کرده تا بتوانند بیش از پیش با این موضوع آشنا شوند.


این دوره آموزشی زیر نظر یکی از اساتید برجسته موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار و در پایان پس از ارزشیابی به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا گردید.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.