بررسی عملکرد سال 1402 شرکت معادن زغالسنگ کرمان و بودجه پیشنهادی سال 1403

جلسه بررسی عملکرد سال 1402 و بودجه پیشنهادی سال 1403 شرکت معادن زغالسنگ کرمان در تاریخ 1402/12/15 به صورت برخط و با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران و مسئولین هلدینگ و شرکت معادن زغالسنگ کرمان برگزار شد.

طی جلسه مذکور مفروضات بودجه پیشنهادی، عملکردهای شاخص در سال جاری و کلیه موارد تولید، خرید، فروش، طرح‌های توسعه، شاخص‌های مالی، قیمت تمام شده در آمارهای عملیاتی سود، زیان و … شرکت تشریح و ایرادات بودجه به همراه علل عدم دستیابی به ظرفیت پیش‌بینی شده در سال 1402 و همچنین ظرفیت‌های تولید 1403، مطالبات، بدهی‌ها و کلیه موارد تاثیرگذار در سودآوری شرکت از سوی مدیران هلدینگ مطرح و پیشنهاد شد و رشد منطقی و منطبق بر واقعیت در کلیه بخش‌ها، شامل تولید، فروش، سودآوری و … در بودجه پیشنهادی مورد تاکید مدیران گروه سرمایه‌گذاری قرار گرفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.