گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

انتشار صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای شرکت های تابعه گروه برای نخستین بار


به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد(دالاهو)، برای نخستین بار در طول فعالیت گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد، صورت های مالی شرکت های تابعه این گروه مورد حسابرسی و اخذ تأییدیه موسسات حسابرسی همچون سازمان حسابرسی کشور قرار گرفت.


علی احمدی سرپرست و نائب رئیس گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد(دالاهو): مدیران فعلی گروه اعتقاد راسخ دارند از مهمترین الزامات تبدیل شرکت به نهاد مالی، انضباط مالی در تمامی ارکان شرکت مادر و شرکت های تابعه است و به همین منظور علاوه بر اخذ گزاشات ادواری ماهانه و فصلی، تمامی شرکت های زیرمجموعه را ملزم به تهیه صورت مالی میان دوره ای(شش ماهه) و اخذ نظر حسابرسان مستقل معرفی شده از سوی کارگروه انتخاب حسابرس وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده اند.


 در همین راستا هرچند با تأخیر به دلایل استقرار ساختاری های مالی و عملیاتی شفافیت، لیکن گزارشات بصورت شفاف از حسابرسان مستقل محترم شرکت های تابعه اخذ و جلسات بررسی گزارشات نیز طی روزهای آتی با حضور مدیران شرکتهای تابعه و حسابرسین محترم برگزار خواهد گردید.


گزارشهای مالی میان دوره ای، با هدف بررسی عواملی نظیر توان کسب سود، ایجاد جریان‌های نقدی و شرایط مالی و نقدینگی مجموعه تهیه می‌شوند. این گزارشات با ارائه اطلاعات کاربردی جهت پیش بینی بهتر شرایط عملکردی واحد اقتصادی، در اخذ تصمیمات درست به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان کمک می‌کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.