گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

انتشار اوراق در شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد برای نخستین بار

شرکت های گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد با تفکر خلق ارزش بیشینه از ابزارهای نوین بازارهای پول و سرمایه در جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز پروژه های توسعه ای و دیگر جریان های نیازمند نقدینگی، برای نخستین بار در تاریخ فعالیت صندوق بازنشستگی فولاد اوراق گام و سلف را منتشر می نمایند.


در حال حاضر با ایجاد زیرساخت های انتشار اوراق در شرکتهای تابعه گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد ضمن اخذ مجوز انتشار 40،000 میلیارد ریال اوراق گام، امکان انتشار 30،000 میلیارد ریال اوراق سلف و 70،000 میلیارد ریال اوراق گام دیگر نیز در حال طی فرآیند اخذ مجوز می باشد.


اوراق گواهی اعتبار مولد که به اختصار گام نامیده می شوند ساز و کاری را ایجاد خواهند کرد که واحدهای تولیدی تابعه گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد به جای دریافت تسهیلات از بانک ها به اعتبار و ضمانت بانک تکیه کرده و از این طریق تأمین مالی خود را انجام دهند. این اوراق قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارند. در اوراق سلف شرکت های تولیدی تابعه در ازای دریافت وجه نقد از خریدار، کالای پایه را در زمان معین به خریدار تحویل می دهند. هر دو اوراق مد نظر شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری با توجه به نیازهای شرکت ها تولیدی انتخاب و کارسازی شده اند و امید به خدا به سرانجام خواهند رسید و مراتب فتح البابی برای بهره از دیگر ابزارهای نوین تامین مالی در شرکتهای دیگر تابعه موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خواهد بود. اولین اوراق در دیماه سال جاری منتشر خواهد شد.


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.