احداث کارخانه فروکروم شرکت معادن اسفندقه پس از ثلث قرن

پس از انجام مطالعات مبسوط و جامع در گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد(دالاهو) و شرکت معادن اسفندقه از توابع این گروه، احداث کارخانه فروکروم پرکربن با تأیید کمیته سرمایه‌گذاری و هیئت مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و انجام تشریفات قانونی پیرامونی وارد فاز اجرایی احداث کارخانه شد. کارخانه مذکور با ظرفیت تولید بیست هزارتن فروکروم پرکربن در سال خواهد بود. مدیران فعلی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان با نگاه فنی و ظرفیت های علمی و تجربی و به دور از فضاهای هیجانی همراه پروژه های صنعتی که بسیاری طی سالهای گذشته صرفاً تعریف شده و یا نیمه تمام باقی مانده و هزینه های بسیاری را بر بدنه دولت، گروه های سرمایه گذاری هم رده و نهادهای فعال در حوزه صنعت وارد نموده، با انجام مطالعات جامع و بهره از نظرات مشاوران خبره و شهیر حوزه فروی و حصول بهینه ترین مدل ورود که بیشینه عواید را برای بازنشستگان شریف و سهامداران معزز شرکت معادن اسفندقه حاصل نماید مراحل نهایی بسترسازی های احداث کارخانه فروکروم پرکربن را پس از قریب ثلث قرن تعلل، وارد مرحله اجرا نموده و در صورت طی تشریفات قانونی بهنگام، شروع عملیات اجرایی تا پایان فصل نخست سال آغاز خواهد گردید.
جهت تأمین خوراک کارخانه مذکور نیز تعدادی از معادن با اخذ مجوز فعالیت سه شیفت و آتشباری مربوطه در حال افزایش تولید می‌باشد و با برنامه تعریف شده تمامی پهنه های فاقد بهره برداری نیز به چرخه استخراج وارد خواهند شد. برنامه دیگر شرکت اکتشاف و استخراج مکانیزه جهت افزایش تولید است که با عنایت به برگزاری نشست‌های مرتبط با متقاضی پروژه فوق، مراتب در مرحله آغاز عملیات اجرای می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.