اعضاء هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد

جناب آقای دکتر مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
علی احمدی 1
جناب آقای دکتر علی احمدی رئیس هیئت مدیره
بهی زادی
آقای مهندس بهبود بهی زادی عضو هئیت مدیره
مهدی مهدویان1
آقای دکتر مهدی مهدویان صدر عضو هئیت مدیره
میثم نصیری 1
آقای دکتر میثم نصیری عضو هیئت مدیره

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.